Politik

Internet är inte Svaret, Andrew Keen om Internet och hur det påverkar det globala samhället

keen internet

Medan det är svårt att argumentera mot att Internet är en av den största uppfinninger som mänskligheten någonsin har gjort, så är det inte riktigt lika klart om Internetteknologin till 100% är positiv, som startupföretagen i Silicon Valley ofta vill påskina. Precis som industrialismen så ställer Internet miljoner människor på bar backe medan andra som råkar ha de rätta kunskaperna blir mångmiljonärer

Andrew Keen är en brittisk-amerikansk IT-entreprenör i mindre skala som har funnit sin niche som skribent och Internettänkare. En man som inte accepterar den officiella feel good bilden av Internet som genomsyrar SIlicon Valley och andra IT-städer, men som kanske inte heller riktigt lyckas balansera sin kritik med Internets positiva aspekter.

John Naughton i The Guardian recenserar Andrew Keens bok: The Internet Is Not the Answer review – how the digital dream turned sour Andrew Keen’s pleasingly incisive study argues that, far from being a democratising force in society, the internet has only amplified global inequities

Like these other critics, Keen challenges the dominant narrative about the internet – that it’s a technology that liberates, informs and empowers people. The problem with this narrative, he points out, is not that it’s wrong – the network does indeed have the potential to do all of these marvellous things, and much more besides. The problem is that it’s not the whole story, and perhaps it will turn out to be the least important part of it.

The more important truth about the internet, Keen thinks, is that it has evolved into a global machine for creating a world characterised by vast and growing inequality. “The error that evangelists make,” he writes, “is to assume that the internet’s open, decentralised technology naturally translates into a less hierarchical or unequal society. But rather than more openness and the destruction of hierarchies, an unregulated network society is breaking the old centre, compounding economic and cultural inequality, and creating a digital generation of masters of the universe. This new power may be rooted in a borderless network, but it still translates into massive wealth and power for a tiny handful of companies and individuals.”

Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet har också recenserat Andrew Keens bok, i DN: Vem ska tämja internet?

För även om han framstår som ensidig, så går det inte att förbise hans initierade resonemang kring nätets monostrukturer och monopolliknande ägarformer, samt insiderkritiken av ”de nya pamparna”, där nätet trots sin omtalade demokratiserande potential resulterat i en enorm maktkoncentration hos ett fåtal dominerande bolag. USA står här mot Europa, och Keens avslutande resonemang handlar om hur man möjligen bör gå till väga för att stävja ”de amerikanska nätgiganterna” (Keen är trots allt britt).

Tar man fasta på devisen att politik slår pengar – men att teknik alltid slår politik, ja, då frågar sig Keen om det inte snart är dags att ”använda lagar och förordningar för att tvinga ut internet ur sin utdragna tonårstid.”

Så slutar hans bok i en politisk appell för att tydligare reglera och kontrollera tekniska förändring. Från ett europeiskt perspektiv (med stöd i resonemang från statsvetaren Michael Ignatieff), är det, menar Keen, faktiskt hög tid för en ”ny Bismarck som tämjer maskinerna”.

Själv tror jag att vi redan har kommit långt bortom Internet som koncept. I dag handlar det om datormolnen, den mobila webben, Sakernas Internet och robotiseringen av samhället. Dvs teknologier som är byggda på Internet-teknologin, men som har kommit mycket längre än det Internet som fanns för tjugo år sen.

Internet kommer inte att demokratisera världen men Internet-baserade teknologier och speciellt då mobil-baserade sensorer som utgör grunden för sakernas Internet, är på väg att skapa ett helt nytt samhälle. Som kommer att gagna oss alla.

Andrew Keen för fram intressanta frågor, vilket är bra nog. Nu behöver vi andra som kan ta vid och peka med hela handen mot den oerhört spännande framtiden, speciellt då kring Sakernas Internet.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Internet,Böcker

2 thoughts on “Internet är inte Svaret, Andrew Keen om Internet och hur det påverkar det globala samhället

 1. Johnny

  Det som oroar är att politiker lägger sig i Internets utveckling med destruktiv lagstiftning och inskränkningar i yttrandefriheten. Tal om bloggar som ej delar msm verklighetsbeskrivning stämplas som hatsajter, Internet beskriv som farligt, polisen behöver mer resurser av skattebetalarna, ökad kontroll och avlyssning, kartläggning på individnivå, etc.

  Innan Internet hade etablissemanget nästan 100% kontroll över verklighetsbeskrivningen och det har man inte längre även om man är klart marknadsledande och det krävs för att upprätthålla lögnerna, sanningen behöver mindre exponering och ingen propaganda.

  En annan risk är att de som kontrollerar Googles ranking av sökresultat styr vad som blir sanningen för majoriteten.

  1. Lennart

   Johnny, just att etablissemanget inte längre har ensamrätt till vad som sägs och hörs i samhället tror jag är det viktigaste.På den märka balsidan så vet vi idag att vi alla bli avlyssnade. Det kan mycket väl komma att riva upp demokratin. Men det vet vi ännu inte.

Comments are closed.