Politik

The Design of Everyday Things i dagens Sverige

Tags:

bad design

Varje gång jag kommer till Sverige och ser den här överkomplicerade skylten så blir jag osäker på var kag skall trycka. Den har hela fyra ikoner och man undrar hur den eller de personer som har designat den var funtade som kunde skapa något så komplicerat.


Good Design

Men som vi kan se på skylten under så har den här historien ett lyckligt slut. För nu håller den gammalmodiga och överkomplicerade skylten på att ersättas med en elegant blå skylt som bara har en enda klart markerad knapp.

Tryck på knacken och du är klar. Kan det bli enklare. Donald Norman som skrev bästäljaren The Design of Everyday Things år 1988 skulle nicka bifallande.

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Sverige