Politik

Erik Riess och Lean StartErik Riess och Lean Startup fyra år senare på A16Z, hur ser framtiden för startupmetodiken ut?up fyra år senare på A16Z

Dagens startupföretag följer alla en metodik som går under namnet
The Lean Startup och som skapades av den idag 37:årige
Eric Riess, som utbildades på anrika Yale University och som sen efter en tid som IT-entreprenör så jobbade Riess på riskkapitalfirman Kleiner Perkins, för att sen skriva sin bästsäljare The Lean Startup som gavs ut för fyr år sen och beskriver den utvecklingsmetod som dagens startupföretag följer och som går ut på att jobba så nära sina kunder som överhuvudtaget är möjligt och komma ut med en s.k. MVP, eller Minimum Viable Product med minimal funktionalitet som kunderna kan använda och ge feedback till startupföretaget.

Eric Riess bok använder sig av den japanska Lean Manufakturingmetoden som gjorde Japan så framgångsrik på 1980 och 1990-talet.

Eric Riess har varit mycket skicklig med att sätta namn på och marknadsföra “sin” metod. Som verkligen har varit mycket framgångsrik. Även om man kan diskutera metoden verkligen kommer från Eric Riess eller om denne satta namn på en metod som redan hade utvecklas inom startuprörelsen.

Hur som helst, ett mycket intressant ämne för alla som är intresserade av startupföretag.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Startupscenen