Politik

Läckor om den iranska expeditionskåren i Syrien

Aleppo

Ryssland, Iran och Hizbollah vädrar seger i Syrien och det är inte bara Ryssland som eskalerar sin närvaro i landet. Iran har länge haft en expeditionskår i Syrien som kämpar sida vid sida med Assad-regimens styrkor mot AFS-styrkorna, nu tillsammans med det ryska bombflyget.

Nästa mål är Aleppo, och Hugh Naylor skriver i Washington Post om att iranska medier nu öppet rapporterar om de förluster som de iranska styrkorna lider i Syrien: Iranian media is revealing that scores of the country’s fighters are dying in Syria

A flurry of reports in Iran’s official and semi­official news outlets about the deaths — including funerals and even a eulogy to a fallen general by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei — have surprised analysts who monitor the country’s tightly controlled media. The reports, they say, indicate that at least 67 Iranians have been killed in Syria since the beginning of October.

Just a few months ago, Iranian media said little about the country’s military intervention in Syria to shore up the government. But as Iranian fighters participate in a new Russian-led offensive against Syrian rebels, Iran’s leaders might have a reason to offer more details of their country’s involvement, said Ali Alfoneh, an Iran expert at the Washington-based Foundation for Defense of Democracies.

“They are proud of this and they want to show it,” he said. Since Iranian forces became increasingly involved in the conflict in 2013, he noted, about 10 fighters were being killed every month, but the numbers surged after Russia, another ally of Syria’s government, began launching airstrikes at rebels in late September.

Med Obama på sidolinjen, ett splittrat EU och med stöd från Ryssland, Iran och Hizbollah så sitter Assad-regimen nu återigen säkert i sadeln. De närmaste åren kommer att se flera nya flyktingvågor svepa över EU i takt med att Assad-regimen återtar de områden man har förlorat och genomför nya etniska rensningar.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Mellanöstern

2 thoughts on “Läckor om den iranska expeditionskåren i Syrien

  1. Björn Nilsson

    Eftersom de flesta just flyr pga krigshandlingar och “oppositionens” beteende, och därmed flyttar sig till säkra regeringskontrollerade områden i Syrien eller närmsta grannstaterna, bör eventuella flyktingar som dyker upp i Europa betraktas med största misstroende. De enda som har anledning att fly i ett läge där anti-IS-koalitionen håller på att få övertag är ju just halsskärarislamisterna. Och sådana vill vi ju inte ha hit. Dessutom, enligt statistisk från Eurostat är inte mer än femtedelen i den nuvarande vågen av människor (“flyktingar”) från Syrien.

    1. Lennart

      Björn: Alla som kan fly från att bli rekryterade och torterade av Assadregimen gör så, som du också bör känna till. En avsevärd mängd av de flyktingar som kommer för att söka sig ett bättre liv, som jag också har skrivit flera ggr. Dom är också inte de fattigaste utan kommer från medelklassen som har nog med resurser för att kunna betala människosmugglare och för att ha råd med moderna mobiler.

Comments are closed.