Politik

Existentiella data, Alan Turings binärkod kan sparas i och Watson och Cricks DNA-kod!

chromosome IV

Världen består inte av materia utan av koder. Den första koden att upptäckas var binärkoden som upptäcktes av Gottfried Leibniz så tidigt som 1679 . Men som först blev viktig i och med Alan Turings upptäckt av vad som idag heter Turing-maskinen i hans skrift On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem som publicerades i januari 1937

16 år senare kom Watson och Cricks DNA-kod som upptäcktes 1953

Dagens Turing-baserade datorkod består enbart av två nummer eller egentligen symboler, som brukar kallas 0 och 1. Och vi vet sedan några år tillbaks att alla data från alla datorer och de gigantiska datormolnen kan sparas i DNA-kod, som består av fyra symboler.

John Markoff skriver i New York Times: Data Storage on DNA Can Keep It Safe for Centuries

In two recent experiments, a team of computer scientists at the University of Washington and Microsoft, and a separate group at the University of Illinois, have shown that DNA molecules can be the basis for an archival storage system potentially capable of storing all of the world’s digital information in roughly nine liters of solution, about the amount of liquid in a case of wine.

The new research demonstrates that specific digital files can be retrieved from a potentially vast pool of data. The new storage technology would also be capable of keeping immense amounts of information safely for a millennium or longer, researchers said.

It would also address a glaring Achilles’ heel at the heart of microelectronic data storage systems: Magnetic disks, tape and even optical storage systems safely store information at most for only a handful of decades.

Vitsen med att spara binärkod i DNA-kod är alltså att man kan skapa arkiv som inte förstörs på flera århundraden. Något som är omöjligt med dagens datadiskar.

Något som är vad Big Data handlar om.

Frågan är sen om man kan överföra binärkod till DNA-kod, kan man också gå andra vägen och spara DNA-kod i binärkod och på det sättet bygga datormodeller av säg enkla celler, eller i princip mer komplicerat liv?

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Vetenskap