Politik

Daily Archives: January 8, 2016

Vad är IT-världens Design Thinking, och kan den få oss att leva hälsosammare liv?

Published by:

Design Thinking har på kort tid blivit ett populärt koncept inom IT-marknaden här i Silicon Valley. En variation av det Agila programutvecklingsläran om man så vill.

Design Thinking består av fyra steg. Steg ett handlar om “empati” – att man ska lära sig vad de verkliga frågorna som måste lösas är. Steg två handlar om att “definiera problemet”, steg tre om att “hjärnstorma”, att, göra listor, skriva ner idéer och generera möjliga lösningar problemet, och det fjärde och sista steget, du gissade det, är att brainstorma, göra listor, skriva ner idéer och generera möjliga lösningar eller, inom IT-världen, en prototyp, en MVP Minimum Viable Product.

En förvånansvärt populär metod, och som Tara Parker-Pope skriver i New York Times så finns det dom som anser att man också kan använde den i sitt personliga liv: ‘Design Thinking’ for a Better You

Läs fortsättningen här!

Fallande oljepriser, kommer Putin att få problem under våren?

Published by:

Kremlin

Vladimir Putin har varit på offensiven det senaste året, vilket dock inte betyder att allt är väl med Ryssland. Snarare tvärt om. Med fallande oljepriser och USA:s och EU:s sanktioner så gör det allt sämre för den ryska ekonomin, och man kan inte längre utesluta demonstrationer till våren.

Owen Matthews skriver i Newsweek: Restless in Russia: The Kremlin Braces for a Possible Spring of Discontent

Läs fortsättningen här!

C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre, I appåldern utkämpas presidentvalet fortfarande på teve

Published by:

Bernie Sanders for President

Medan ungdomen håller sig till sina mobiler och sociala nätverk, så utkämpas det amerikanska presidentvalet fortfarande på teve. Med den mest brutala negativa tevereklam som överhuvudtaget kan tänkas, som konsumeras av soffliggare framför teven. Litet förvånansvärt eftersom vi talar om miljardbelopp som man trodde skulle kunna användas på bättre sätt.

Nick Corasaniti skriver i New York Times: Ad Wars of 2016 Campaign Erupt in a Changing TV Arena

Läs fortsättningen här!