Politik

Vad är IT-världens Design Thinking, och kan den få oss att leva hälsosammare liv?

Design Thinking har på kort tid blivit ett populärt koncept inom IT-marknaden här i Silicon Valley. En variation av det Agila programutvecklingsläran om man så vill.

Design Thinking består av fyra steg. Steg ett handlar om “empati” – att man ska lära sig vad de verkliga frågorna som måste lösas är. Steg två handlar om att “definiera problemet”, steg tre om att “hjärnstorma”, att, göra listor, skriva ner idéer och generera möjliga lösningar problemet, och det fjärde och sista steget, du gissade det, är att brainstorma, göra listor, skriva ner idéer och generera möjliga lösningar eller, inom IT-världen, en prototyp, en MVP Minimum Viable Product.

En förvånansvärt populär metod, och som Tara Parker-Pope skriver i New York Times så finns det dom som anser att man också kan använde den i sitt personliga liv: ‘Design Thinking’ for a Better You

A strategy called “design thinking” has helped numerous entrepreneurs and engineers develop successful new products and businesses. But can design thinking help you create healthful habits?

Bernard Roth, a prominent Stanford engineering professor, says that design thinking can help everyone form the kind of lifelong habits that solve problems, achieve goals and help make our lives better.

“We are all capable of reinvention,” says Dr. Roth, a founder of the Hasso Plattner Institute of Design at Stanford and author of the book, “The Achievement Habit.”

I’ve applied design thinking to my own life the past few months, and it seems to be working. I’ve lost 25 pounds, reconnected with close friends and refocused my energy on specific goals and habits.

Design thinking has helped me identify the obstacles that were stopping me from achieving my goals, and it’s helped me reframe my problems to make them easier to solve.

In the words of Dr. Roth, design thinking helped me “get unstuck.”

Nåja, ännu en självhjälpsmetod m.a.o. Hur som helst så vet ni nu vad det handlar om.

Den som inte är helt illitterat kommer omedelbart att tänka på nobelpristagaren Richard Feynmans berömda Feynmans Algoritm om hur man löser vetenskapliga problem: ” Write down the problem. Think real hard. Write down the solution”.

Feynmans algoritm lever vidare som Design Thinking.:-)

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien