Politik

WinSenga: ett smartphone-baserat ultraljudsalternativ förbättrar mödravården i Uganda

Tags:

Mobiler inom sjukvården blir allt viktigare. Ett exempel på vad man kan åstadkomma är WinSengai Uganda. Som beskriver sin produkt så här på sin hemsida:

In 2013, an estimated 3 million newborn deaths and over 2 million stillbirths were registered worldwide along with 200,000 maternal deaths. Over 60% of these deaths occurred in developing countries, particularly sub-Saharan Africa. Having better equipped medical personnel in low-resource settings is a pivotal step in turning the tide.

We set out to push the limits of technology to deliver a high quality, lower-cost, intelligent and affordable solution that could be used by even “fresh”/new (less experienced) midwives. We could further integrate community-based referrals as a way of pro-actively reducing the gap and delay between diagnosis and intervention

Jag har skrivit om Dr Eric Topol som har skrivit två böcker om vad mobiler inom sjukvården kan åstadkomma. Ett löfte som ännu inte helt har infriats men som lovar mycket inför framtiden. Speciellt i den tredje världen.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien