Politik

Vad unga kanadensare och svenskar tycker om USA

Vancouver West End

Vancouver

Hur vi uppfattar andra länder och samhällen ger oss ofta viktiga insikter om hur vi uppfattar våra egna samhällen.

Att USA har en särställning i svenskarnas syn på världen och på sig själva har varit klart åtminstone sen Gunnar och Alva Myrdal år 1938 reste till New York med sina tre barn, för att Gunnar, finansierad av Carnegia Institution skulle kunna forska om de svartas situation i USA och sen skriva boken “An American Dilemma” år 1944. Det kanske mest beständiga resultatet av den vistelsen skulle sedermera bli Jan Myrdals prisade En annan värld (1984) och Tolv på det trettonde (1989).

Det finns också ett samhälle som är väldigt likt det svenska men som också har mycket gemensamt med USA, nämligen Kanada. Economist skriver i veckans nummer om hur unga kanadensare ser på sig själva och på det amerikanska samhället, ett samhälle de känner betydligt bättre än vad unga svenskar vanligtvis känner USA: First, the good news Why young adults are better off north of the border

For Canadians who feel economically inferior, a recent report comparing millennials on both sides of the border had cheering news. Canadians born in the 1980s are better off than their American peers. The study by TD Bank, called “Canadian and US Millennials: One of These Is Not Like the Other”, was headline news when it was published in December.

Canadians aged 25 to 34 are more likely to have jobs than Americans of the same age (nearly 80% are employed, compared with less than 75% of Americans). American millennials are worse off than their compatriots from Generation X (the cohort that came just before them). In Canada millennials’ household incomes are 16% higher. Just over half are homeowners, compared with 36% in the United States.

Much of the millennial advantage can be traced to Canadian paternalism—that of the state and that of the youngsters’ indulgent parents. Canada’s public universities charge much lower tuition fees than their largely private American rivals, so students graduate with less debt. More important is the contribution of millennial women, whose employment rate is seven percentage points higher than that of their American sisters. Their greater willingness to work has a lot to do with laws that oblige employers to give new parents paid leave of up to 50 weeks. The United States, by contrast, is one of the few countries that do not mandate paid maternity leave.

Det är lätt märkligt hur sällan man hör talas om talas om Kanada i svenska medier, trots att Kanada har mycket att lära Sverige, bl.a. hur Quebec mot alla odds har lyckats bevara det franska språket, helt omgivet som det är av engelskan.

Ett mycket intressant land som jag själv har fått upp ögonen för de senaste åren.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien