Politik

Hur IT-industrin kommer att förändra världen inom de närmaste tio åren

blades

Pressen svämmar över med med olika IT-termer som alla hajpas till skyarna.

Sensorer och Big Data
Av alla trender så anser jag att Big Data är den viktigaste. Tack vare allt billigare sensorer så samlar vi idag in allt mer data om allt från konstbevattningen i San Joaquin-dalen här i Kalifornien till patienter inom sjukvården, trafiken, miljön, Wall Street, polisen och kriminalvården och givetvis hur vi beter oss på webben. Och NSA:s massavlyssning.

Den utvecklingen kommer att fortsätta allteftersom sensorerna blir billigare.
Vilket sporrar:

AI och Kognitiva datorsystem

Med mer data och mer avancerade datorsystem så får vi fler AI-baserade kognitiva datorsystem som kommer att få ett allt större utrymme i industrin.

Vilket leder till en allt snabbare utveckling av:

Robotar
Som kommer att fortsätta att utvecklas i rasande fart. Både på hård som på mjukvarusidan. Min vän som jobbar med robotar säger att på robotsidan handlar det mesta om just mjukvara och inte hårdvara.

Fler och billigare och mer kunniga hård och mjukvaru-robotar kommer att användas på sjukhusen, inom industrin, i våra trädgårdar, som säkerhetsvakter och snart också av polisen. Och även inom det militära. Allt fler jobb kommer att kunna skötas av robotar som kommer att arbeta hand i hand med oss människor.

Sakernas Internet
Kommer att bli allt viktigare, och allt kommer att bli allt mer kopplat till AI och kognitiva datorsystem. Dvs sakerna runt omkring oss kommer att bli intelligentare.

Självstyrande bilar
Kommer att bli mer avancerade och efter fem men inom tio år kommer vi antagligen att få se de första privatägda självstyrande bilarna.

Datormolnen
Kommer att bli allt viktigare och ge draghjälp åt globaliseringen.

Kroppselektroniken
Kommer att växa snabbt och om tio år så kommer mobilen att ha förvandlats till kroppselektronik. Vi kommer att sköta alla våra kommunikationer från våra armband eller armbandsur.

MOOC, de massiva öppna webbkurserna
kommer att bli allt populärare och miljoner människor kommer att lära sig på webben.

Drönare och 3D-skrivare tror jag inte så mycket på.

En viktig faktor i den tekniska utvecklingen, speciellt av nya teknologier är att t.ex. robotar måste följa gällande lagar och regelverk. Det gäller kanske speciellt för självstyrande bilar. Gör man inte det så blir det tvärstopp.

Har jag glömt något?

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien