Politik

Google RankBrain, neuronnät och deep learning mot algoritmer

När man skriver datorprogram som ska lösa ett speciellt problem, som att identifiera hudsjukdomar för att ta ett exempel, så använder man sig traditionellt av algoritmer som skräddarsys för sin uppgift. I det här fallet för att klassificera olika slags hudsjukdomar.

Men idag har vi ett nytt sätt att lösa klassificeringsfrågor, och det är genom att använda neuronnät och s.k. deep learning. Och där skriver vi inte speciella regler som vårt datorprogram sen ska följa, vi låter ett Neuronnät lära sig de olika bilder av hudsjukdomar vi visar det för att sen själv kunna identifiera olika hudsjukdomar. Det är något som är nöra förknippat med Deep Learning och Machine Learning och det har blivit mycket populärt inom datavärlden idag.

Cade Metz skriver i Wired om hur Google nu börjar använda neuronnät för att hjälpa till att avgöra vad vi menar när vi söker på webben: AI Is Transforming Google Search. The Rest of the Web Is Next

Giannandrea, you see, oversees Google’s work in artificial intelligence. This includes deep neural networks, networks of hardware and software that approximate the web of neurons in the human brain. By analyzing vast amounts of digital data, these neural nets can learn all sorts of useful tasks, like identifying photos, recognizing commands spoken into a smartphone, and, as it turns out, responding to Internet search queries.

In some cases, they can learn a task so well that they outperform humans. They can do it better. They can do it faster. And they can do it at a much larger scale.This approach, called deep learning, is rapidly reinventing so many of the Internet’s most popular services, from Facebook to Twitter to Skype. Over the past year, it has also reinvented Google Search, where the company generates most of its revenue.

Early in 2015, as Bloomberg recently reported, Google began rolling out a deep learning system called RankBrain that helps generate responses to search queries. As of October, RankBrain played a role in “a very large fraction” of the millions of queries that go through the search engine with each passing second.

Det här är en intressant utveckling som visar hur AI snabbt växer och spelar en allt viktigare roll inom IT-världen. Och idag kan vi själva lära oss hur man tränar ett kognitivt system med IBMs Watson.

AI tar långsamt över allt fler funktioner. Vilket inte är något att oroa oss över, bara att konstatera att datorn steg för steg blir smartare och kan utföra allt fler uppgifter som tidigare var förbehållna människan. .

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

One thought on “Google RankBrain, neuronnät och deep learning mot algoritmer

  1. Marcin

    Skulle man kunna köra igenom två grupper av dna sekvenser genom nätverket och be det separera ut dem baserat på olika variabler så som deletioner, duplikationer eller ändrade SNPs? Om detta skulle fungera så skulle man kunna analysera genomet på ett helt annat sätt än idag.

Comments are closed.