Politik

Stefan Ingves minusränta skrämmer livet ur amerikanska Fed

Tags:

Riksbanken

Det är inte ofta som man läser om Sverige i USA-pressen, så att Stefan Yngves minusränta hamnar på förstasidan på New York Times visar att Sverige fortfarande är ett land att räkna med.

Landon Thomas Jr. skriver i New York Times: Swedish Bank Move Creates a Global Shudder

But investors’ distress over the latest volley by a major central bank, the surprise decision on Thursday by the Swedish central bank to lower its short-term rate to minus 0.50 percent from minus 0.35 percent, has heightened fears that brazen actions by central bankers are now making things worse, not better.

Global stock markets sank, the price of oil plunged to a 13-year low and investors fled to safe haven instruments like gold and United States Treasury bills.

Markets generally embrace conviction and run away from indecision — which is what many see in the policy making of some of the large central banks these days.

The Swedish central bank, the Riksbank, for example, has been criticized in the past for prematurely raising rates, and Thursday’s rate cut was opposed by two bank deputies.

Intressant och jag hade ingen aning om att den svenska ekonomin var så viktig.

Pressklipp:
DN, SvD

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

10 thoughts on “Stefan Ingves minusränta skrämmer livet ur amerikanska Fed

 1. Christer W

  Roger, inflationsmålet är bara en del av uppdraget.

  “Riksbankens uppdrag inom finansiell stabilitet
  Enligt riksbankslagen är ett av Riksbankens uppdrag att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt. Det innebär i praktiken att Riksbanken ska verka för att det finansiella systemet är stabilt.

  Uppdraget består av flera olika deluppgifter:

  ge ut sedlar och mynt
  se till att det finns ett centralt betalningssystem – RIX – som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar
  arbeta för att förebygga finansiella kriser
  ha beredskap och verktyg för krishantering på plats om en finansiell kris uppstår.

  Ett stabilt finansiellt system är också en förutsättning för att Riksbanken ska kunna bedriva en effektiv penningpolitik, det vill säga se till att sedlar och mynt behåller sitt värde över tiden.”

  Att regeringen/staten har delegerat uppgiften till riksbanken att hålla inflationen låg och stabil betyder inte att riksbanken ska underlåta hantera andra uppgifter.
  Men liksom du, Ingves stirra sig blind på en en sak, inflationsmålet, trots allt är det fler deluppgifter som inte beaktas i dagens riksbankspolitik.

  Men rent reellt, vill man ha upp inflationen så är det ganska lätt, höj skatten, höj lägsta pensionen, förstärk barnbidraget. Dock ligger det utanför riksbankens härad.

  Dessutom är inflationsmålet nivå bara ett hugskott och har ingen vetenskaplig grund vare sig för fördelar eller nackdelar med att vara fastlåst till 2%.

  Du hade ingen kommentar om kanske det väsentligaste, att han har ett val.
  Enligt min mening så väljer med att han att anser att den politik han bedriver är rätt och riktig.

  Utdrag ur regeringsformen: Kap9 13§

  Riksbanken

  13 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken ska besluta i frågor som rör penningpolitik.
  ……….
  Lag (2010:1408).

  Det står Riksbanken helt fritt att slopa inflationsmålet enligt regeringsformen

 2. roger

  Cw: din länk sade inte så mkt… klicka vidare därifrån till: http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Riksbankens-roll/
  där framgår tydligare att “Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent.”

  Detta är riksbankens huvudsakliga uppgift, ang finansiell stabilitet så ligger många av de verktygen inte i deras händer. Det kommer sannolikt ske stora förändringar då detta är något som diskuteras/debatteras flitigt, Ingves själv är inte heller helt nöjd.

  Släpp detta nu cw,du är inte påläst nog.

 3. Christer W

  Roger, visst har han ett val. T.ex. att säga jag tror inte på det här. Ett annat val är att ta sin mats ur skolan.
  Det finns ju några som har lämnat riksbanken med motiveringen att riksbanken i riksbankens beslutsprocess är kartan som gäller och inte terrängen.
  Man har alltid ett val.
  När det gäller uppdraget så är det inte så begränsat till inflation som görs gällande, det är mycket omfattande.
  http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Vad-ar-finansiell-stabilitet/Riksbankens-uppdrag-inom-finansiell-stabilitet/

 4. roger

  Problemet är inte Ingves eller Riksbanken, problemet är hur deras uppdrag är utformat.

  “Håll inflationen på 2%. Punkt.”

  Om då europeiska centralbanken ideligen sänker sin ränta pga i huvudsak europeiska bankers problem… Sveriges ekonomi rusar på som tåget… då stärks SEK… inflationen uteblir – uppdraget misslyckat!

  Ingves har inget val så länge uppdraget är utformat som det är, kommer förmodligen krävas en bostadskrasch för att få det ändrat.

 5. Christer W

  För övrigt Lennart, han heter Stefan INGVES.
  I och för sig spelar det ingen roll vad du kallar katastrofen. Mest troligt är att de kommer stava hans namn rätt när de beskriver i de historiska urkunderna vad han har ställt till.
  Och vad betyder då ett lite stavfel nu och här då, inget.

 6. Christer W

  Räntornas nivå kan vara ett tecken på att det inte står rätt till, däremot behöver inte priset inte vara det.
  Det är allt mer som elektrifieras, vilket leder till att oljan är inte lika nödvändig.
  För ca 50 år sedan eldades det med olja i vart och vartannat hus här. I dag är det värmepumpar, fjärrvärme och andra energitekniska lösningar som används.
  I många länder övergår de allt mer till alternativa lösningar, solcellsdriven gatubelysning och kanske då reducerar behovet av oljekraftel.
  Det mest intressanta med utvecklingen av solceller, vindkraft etc. är att det tar makten över energi ur händerna på storbolagen.
  I princip kan man bo på en kobbe längst ut i förgängligheten och ändå ha all nödvändig information och kontakt tillgänglig.
  .
  Det är inte längre skillingtryck som förmedlar världsnyheter långt efter de har hänt via kringresade nasare.
  Ni vet; “Har ni hört den förskräckliga händelsen,
  den är sann ty den hända just nu,
  när kungen av Nordliga Amerika
  blev skjuten, ja skjuten mitt itu.

  Tjolahopp tjang tjong faleladala,
  tjolahopp tjang tjong fallirej.
  när kungen av Nordliga Amerika
  blev skjuten, ja skjuten mitt itu.”

 7. Johnny

  Jag tror inte det beror på att Sverige är ett land att “räkna med” som vi omnämns i amerikansk media, utan det beror på att vi är det mest vänsterexstrema landet i västvärlden med de i särklass sämsta och självmordsbenägna politikerna som kör landet i botten. Sverige är numera världssämst på flera områden, skola, försvar, bostäder, invandring, integration, våldtäkter, mm. Tyvärr…

Comments are closed.