Politik

Från fildelning till BitTorrent och nu till Blockchain och Ethereum

Distribuerade icke-hierarkiska datanätverk, p2p-nätverk, har alltid retat galla på myndigheterna, vars instinkt alltid har varit att kriminalisera medborgarnas försök att kommunicera med varandra utan att gå genom server-datorer som kontrolleras, och kan avlyssnas av, myndigheterna.

Men allt handlar om vad man använder nätverket till. Om man använder BitTorrent för fildelning av Hollywoodfilmer så är den en sak. Men den nu så populära Blockchain-teknologin kan användas för helt legala banktransaktioner, och har nu blivit alltmer intressant för finansiella institutioner världen över.

I Barcelona i veckan hade jag chansen att leka med IBMs nya implementation av BlockChain på företagets datormolm Bluemix. Vilket är mycket enkelt och intressant.

Men det finns en version av Blockchain som heter Ethereum och som skiljer sig från Blockchain på intressanta sätt.

Rick Seeger skriver på Silicon Valley Data Science: Ethereum: Rise of the World Computer

Ethereum’s inventor, Vitalik Buterin, says that BitTorrent was the very first Decentralized Application (DAP), or a community of actors generating value for each other across the internet. To truly stop BitTorrent, you’d have to shut down every single computer in every home in every country across the planet. A single laptop is sufficient for sharing files to the internet (albeit inefficiently). And, as soon as someone starts downloading a file, they begin sharing it too.

Bitcoin was born from that same concept of resilient file sharing and from the same type of distributed, enthusiastic community. Except, the file being shared is a ledger of transactions, and the value it provides is very fast worldwide money transfer. It’s not surprising that its market capitalization is now around $5 billion.

The value that the distributed Ethereum network provides is computation. Bitcoin, despite its massive market capitalization and inherent utility, cannot do general computation.

Så vi har distribuerade p2p-nätverk som kan användas för att distribuera filer (BitTorrent), banktransaktioner (BlockChain) eller datorprogram (Ethereum).

BlockChain håller idag på att anammas av Wall Street medan Ethereum är mycket intressant som grunden för distribuerade dataprogram.

En mycket viktig och intressant teknologi. Om någon redan jobbar med Blockchain eller Ethereum så vore det onekligen kul att höra.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien