Politik

Det värsta med USA enligt utlandsamerikanerna

Prydd med en enorm amerikansk flagga har DN en artikel från TT om “Det sämsta med Sverige enligt utlandssvensken”.

En träffsäker schablonbild av de vanföreställningar som DN och TT har om utlandssvenskarna och deras åsikter. Det är lätt att föreställa sig vilka hatreaktioner en amerikansk tidning skulle få på en artikel med titeln: “Det värsta med USA enligt utlandsamerikanerna”.

Underligt att inga svenska journalister verkar ha tänkt på att göra en liknande undersökning av alla de utlandsamerikaner som bor i Sverige, eller av de utlands-Syrien, Irakier och Afghaner som nyligen har kommit till Sverige. Har de också samma negativa ställning till sina hemländer som DN tycks tro att utlandssvenskarna har.

Skattesystemet och företagsklimatet får sig en rejäl känga av utlandssvenskarna. Däremot värderas den svenska naturen, matkulturen och arbetsmoralen högt.

– De som bor i Norge är ofta yngre och lyfter särskilt fram att det är billigare i Sverige. Medan de svenskar som bor i Latinamerika värderar välfärdssystemet väldigt högt. Bedömningarna speglas av det land man bor i, säger Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning.Svenskar som bor i Asien eller USA utmärker sig genom att vara något mer borgerliga och de är mer kritiska mot företagsklimatet och skattesystemet än övriga.

– Förmodligen beror det på att de i större utsträckning jobbar inom näringslivet, säger Lennart Weibull.

Den mest positiva bilden av Sverige finns hos dem som bor i andra nordiska länder. De uppskattar framför allt matkulturen, prisnivåerna och den allmänna mentaliteten i Sverige. Det som särskiljer utlandssvenskar i Sydeuropa är att de ser det svenska vädret som extra negativt.

Att det svenska företagsklimatet skulle vara sämre än det amerikanska, för att ta ett exempel, motsägs av att den svenska IT-industrin faktiskt är en av världens främsta.

Det kan ju sällan vara enkelt att bryta med sin familj, släkt och vänner för att flytta till ett helt annat land.

Sanningen är väl den att människor sällan är speciellt logiska när de försöker förklara varför dom har bosatt sig på olika platser och i olika länder. Jag tror att man får ta alla såna uttalanden med en enorm mängd nypor salt.

De utlandsamerikaner som jag har träffat säger dock påfallande ofta att dom känner sig säkra i EU, Japan eller på Island, på ett sätt som dom inte är i vapenvåldets och de sociala klyftornas USA.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien