Politik

Daily Archives: March 5, 2016

Kryptering som mänsklig rättighet: Turingpriset till Martin Hellman och Whitfield Diffie

Published by:

Bletchley Park

Den ursprungliga Enigma-maskinen från Andra Världskriget.

Obama-regeringens helt oväntade storoffensiv mot Apple för att tvinga dess VD Tim Cook att beordra företaget att låsa upp den mobil som användes i terrorattacken i San Bernadino, handlar om medborgarnas rättigheter visavi staten. Ska staten och speciellt då dess underrättelsetjänster, ha tillgång till medborgarnas privata kommunikationer, som Obama-regeringen säger, eller ska medborgarna ha rätt att hålls sina personliga kommunikationer privata, som Apple säger.

I grunden ligger medborgarnas rätt att själva utveckla kyptosystem. Har vi rätt till det eller kan staten förbjuda enskilda medborgare att utveckla kryptosystem?

Frågan är aktuell genom att datavetenskapens Nobelpris, Turingpriset, i år har gått till två forskare som har utvecklas kryptosystem som ligger till grund för Silicon Valleys och den globala IT-industrins kryptosystem. De kryptosystem som Obama-regeringen nu vill bli ensam ägare till.

Will Knight skriver på MIT Technology Review: Two Cryptographers Win Turing Prize in the Midst of Apple’s Fight with FBI

Läs fortsättningen här!

Syrien, efter vapenvilan: demonstrationerna mot Assadregimen fortsätter

Published by:

Demonstration against Assad regime in Aleppo, Syria

Efter den vapenvila som utropats i Syrien så återupptas de fredliga demonstrationerna mot Assad-regimen omedelbart. Och det ställer Putin-regeringen inför ett klart dilemma. Utan ryska bombningar kommer Assad-regimen inte att överleva.

Hur det kommer att gå är därför inte svårt att se.

Anne Barnard skriver i New York Times: Syrian Protesters Take to Streets as Airstrikes Ease

Läs fortsättningen här!