Politik

Efter Alphagos seger över Lee Sedol, behövs det mänskliga medvetande?

Första matchen mellan Googles AlphaGo och Lee Sedol.

En av de mest originella böcker som någonsin har skrivits om hjärnforskningen är Princetonforskaren Julian Jaynes The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Där han drar paralleller mellan Gudatro, schizofreni och medvetande. Eftersom man i en mängd klassiska texter i olika civilisationer kan läsa om hur gudar talar till människor så lade Julian Jaynes fram hypotesen att dessa texter verkligen var sanna. Dvs att det mänskliga medvetandet i sin tidigaste form tog sig uttrycket i röster som dikterade hur människorna skulle agera.

Nästan precis så som Googles Go-spelande system AlhpaGo är konstruerat.

Det mänskliga medvetandet behövs för att vi är människor med kroppar som vi inte kan hantera utan medvetande. Men för ett växande antal yrken behövs inget medvetande.

Maria Gunther skriver i DN: Medvetandet skiljer oss från datorerna

– Vi måste skilja på intelligens och medvetande. Intelligens, oavsett om det gäller datorer eller människor, är förmågan att förstå nya idéer, anpassa sig till nya miljöer, lära sig ett nytt spel, lära sig från erfarenheter, att tänka abstrakt, säger neurologen Christof Koch, som leder Alleninstitutet för hjärnforskning i Seattle i USA.

Medvetande är något annat. Att vi själva har ett medvetande är det enda vi kan veta helt säkert, enligt den franske 1600-talsfilosofen René Descartes. ”Cogito, ergo sum”, skrev han. “Jag tänker, alltså finns jag”, eller kanske hellre “jag är medveten, alltså finns jag”.

– Han ville vara skeptisk, och komma fram till vilken typ av kunskap han kunde vara säker på att han hade. Det enda han visste med säkerhet var att han var en tänkande, medveten varelse. Jag tänker, alltså finns jag. Det kommer före fysiken och all annan kunskap om världen, säger Christof Koch.

I takt med att datorerna blir smartare och kan ta över allt fler jobb så minskar medvetandes vikt inom arbetslivet.

Om vi kan komma fram till en situation där 99.9% av alla mänskliga jobb kan hanteras av datorer, behövs då medvetandet överhuvudtaget? Det är lyckligtvis ingen fråga vi behöver oroa oss för inom de närmaste tusen åren. Men kanske sen. När DNA-baserat liv för allt större konkurrens av binärbaserat liv.

Pressklipp:
DN

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien