Politik

Daily Archives: April 7, 2016

Utan protester och steg för steg, den amerikanska rösträtten inskränks

Published by:

Årets amerikanska president och kongressval kommer att bli det minst demokratiska sedan apartheidsystemet upphävdes i Sydstaterna på 1960-talet. Och värre lär det bli, för i ett domslut är 2013 så är det fritt fram för alla amerikanska delstater, och det handlar uteslutande om republikanska delstater, att inskränka rösträtten, utan att den federala regeringen kan ingripa. Det sker genom att man minskar tillgången till poströstning, vägrar att ge studenter från andra delstater rösträtt, inför allt mer drakoniska ID-lagar och minskar antalet röstlokaler i demokratiska områden.

Läs fortsättningen här!