Politik

Glöm broar, i det globaliserade samhället frodas murarna, från den Kinesiska Muren till den Israeliska och Amerikanska

The Mexican Border

Den amerikanska muren mot Mexiko

Man hade trott att globaliseringen skulle föra med sig broar, tunnlar och kommunikationsleder. Inte murar. Men så har det blivit. Och det gäller inte bara fysiska murar utan också brandmurar som gör det omöjligt för kineserna att använda Twitter, Google och Facebook, för att bara nämna några tjänster.

Men den amerikanska muren är redan världens längsta och oavsett vem som vinner presidentvalet så kommer den bara att bli ännu längre. Vilken skillnad på bara några decennier sen president Reagan stor vid Berlinmuren och krävde att Michail Gorbatjov skulle riva muren. Idag är det ingen som vill riva murar, bara bygga nya. Speciellt i USA.

Sanna Torén Björling skriver i DN: Här tar den amerikanska drömmen slut

Randy Mayer kommer från Montana, men har arbetat med immigrationsfrågorna i Arizona i över 15 år. Han är pastor och aktiv inom den koalition av människorättsorganisationer som är engagerade i förhållandena vid gränsen. Han har sett strömmarna av illegala immigranter variera över åren, styrda av den mexikanska ekonomin och den amerikanska politikens trender.

Särskilt under sin sista period har president Barack Obama satsat stora resurser på en skärpt gränsbevakning. Det handlar om såväl en kraftig ökning av antalet anställda gränspatruller som av högteknologisk övervakning och en förstärkning av den fysiska barriären längs gränsen.

Parallellt har mer än 2,5 miljoner människor deporterats under Obama, fler än under någon tidigare president.

– Gränsen är som en ballong. Om man trycker in den på ett ställe, bildas en bubbla på ett annat, säger Randy Mayer.

Skärps kontrollen på en plats, rör sig människorna åt en annan, precis som flyktingströmmarna gör i Europa.

Mindre känt är att gränsen mot Kanada även den görs allt mer svårforcerad. Idag behöver inte alltid en fysisk mur för att förhindra människor att röra sig fritt i världen.

Man undrar onekligen hur länge dessa murar kommer att stå innan dom faller?

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien