Politik

Daily Archives: May 28, 2016

Donald Trump, Vladimir Putin, och Tayyip Erdoğan, ny våg av global fascism?

Published by:

Donald Trump - Caricature

2008 års globala ekonomisk kris följdes av snabbt växande sociala klyftor och en massiv migrationsvåg. Den amerikanska mellanvästern förvandlades till ett rostbälte och den amerikanska medelklassen förlorade tron på framtiden i takt med att miljardbelopp flyttades över till de rikaste.

Även om det finns stora skillnader mellan vad som hände 2008 och Wall Street-kraschen 1929 så finns det också likheter.

Om medelklassen förlorar sitt sociala skyddsnät och framtidstron så förlorar man också tron på demokratin. Något som ger grogrund för fascistiska rörelser.

Peter Baker skriver i New York Times: Rise of Donald Trump Tracks Growing Debate Over Global Fascism

Läs fortsättningen här!

Vad kan du om Ludwig Wittgenstein och hans märkliga filosofi?

Published by:

När jag började läsa kinesisk filosofi så var det utan någon som helst kunskap om västerländsk filosofi. Senare, när jag hade övergett den kinesiska filosofin som jag fann helt ointressant, även om det var intressant att lära sig läsa texterna i original, så upptäckte jag den grekiska filosofin, som talade direkt till mig. Det som var helt överväldigande var hur moderna Sokrates, Platon och Aristoteles verkade jämfört med de föråldrade kinesiska filosoferna. Även de försokratiska filosoferna var spännande.
Läs fortsättningen här!

Terrapattern, snart har vi alla vår egen spionsatellit

Published by:

terrapattern

Att kolla på Google Maps har vi kunnat göra i fler år vid det här laget. Men när spionorganisationerna spionerar från luften så letar dom efter olika mönster. Som t.ex.när CIA letade efter sovjetiska robotbaser på 60 och 70-talet. Den fuktionen har hittills saknats på Google och Bing Maps, men nu har en grupp forskare på Carnegie Mellon University, känd för sin AI-forskning skapat en prototype som gör det möjligt för oss alla att experimentera med mönster-sökning.

Nicola Twilley skriver i New Yorker: Meet Terrapattern, Google Earth’s Missing Search Engine

Läs fortsättningen här!