Politik

Vad kan du om Gottlob Frege och den tyske matematikern, logikern, and filosofen?

När jag var i tonåren var jag som många intresserad av en hel massa saker. Inte sport, inte bilar eller motorcyklar som mina kompisar, tjejer absolut men jag var på tok för blyg för att det skulle bli något. Däremot språk och speciellt då Kinesiska. Men också krigshistoria och konstigt nog logik. Jag kan så här långt efteråt inte minnas varför det just blev logik, men en av de stora logikerna som jag läste var Gottlob Frege. Som jag upptäckte genom Bertrand Russells historiska brev till Frege.

Det här är en fascinerande historia med fascinerade tänkare, som vi idag lätt kan börja nysta i eftersom så mycket finns på YouTube. Det är bara att ta för sig. Och Stanfords mästerliga Encyclopedia of Philosophy är en oundviklig källa.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien