Politik

Varför Blockchainoch Smarta Kontract kommer att modernisera Fintech, och testamenten

Dagens globaliserade finansvärld har ännu inte nått Internet-åldern. Vilket är orsaken till varför IT-världen är så intresserad av Blockchain-teknologin. Blockchain är ett globalt p2p-nätverk ungefär som Napster om det är någon som minns det, men med transaktioner som grundbult.

Ett blockchain-nätverk är en distribuerad s.k. huvudbok eller ledger på er som talar engelska. där all bokföring införs är organiserad efter konto. En huvudbok där alla transaktioner är säkra, digitala och p2p, dvs man behöver inte gå via någon bank eller några mellanhänder.

Lloyd Marino förklarar i en mycket bra artikel på Medium: Blockchain — The End Of The Middleman

Så Blockchain ger oss en säker distribuerad huvudbok med stöd för transaktioner. Men det är inte allt. Vad som kommer är också s.k. Smarta Kontrakt. Och Smarta Kontrakt består av datorkod som innehåller t.ex. definierar de regler som gäller för ett hyreskontrakt.

Så istället för att hyreskontraktet finns på papper eller på webben skrivet på svenska eller engelska, så kommer det också vara skrivet i datorkod så att det kan exekveras.

Vilket betyder att vi inte kommer att behöva advokater för många av de triviala sysslor som de tar dyrt betalt för idag.

Ett testamente eller ett äktenskapsdokument är andra bra exempel. Så med Blockchain kan du och din partner gifta er på webben med Blockchain. Samhället godkänner äktenskapet och det Smarta Kontrakt som är kopplat till ert äktenskap för det omöjligt för er att begå månggifte men ser också till att ni försörjer varandra och era barn.
Och när man skrivet ett testamente så behövs inte längre advokater för att tolka testamentet. Tolkningen står inskriven i det Smarta Kontrakt som är länkat till testamentet på Blockchain.

Blockchain och Smarta Kontrakt är tippen på ett mycket stort isberg som kommer att automatisera och digitalisera finansvärlden på ett sätt som kommer att likna hur Internet och Webben revolutionerande och globaliserade världen.

Det här är mycket spännande och kommer att automatisera och förvandla samhället under de närmaste åren.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien