Politik

Vad kan du om e-hälsa och hur den kan förlänga och förbättra ditt liv?

Fitbit

Självstyrande bilar, digitaliserade böcker och musik, robotar och varför inte mobiler, Sakernas Internet och 3D-skrivare. Samhället fullkomligt svämmar över med nya digitala lösningar. Men ingenstans har den digitala teknologin haft så stora effekter som inom sjukvården. Det är främst digitaliserade patientjournaler och den Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD parad med högre utbildningsnivåer och digitala prylar som stegräknare och mobiler och sociala webbsajter Patients Like Me som insikten har vuxit fram att vi själva måste vara ansvariga för vår hälsa.

Amina Manzoor skriver i DN: Vården skulle kunna bli bättre och dessutom skulle Sverige kunna spara 180 miljarder kronor per år om den digitaliserades, visar en ny rapport. Men det krävs en stor omställning och vårdpersonal är mer positiva än patienter.

– Vi kommer att få fler äldre, fler med livsstilssjukdomar och fler med cancer i samhället. Det går att möta det ökade vårdbehovet utan att öka kostnaderna för sjukvården så mycket. Nyckeln är just de digitala verktygen. Vår rapport visar att de stora investeringar som behövs göras kommer att betala sig, säger Pia Hardy på McKinsey i Sverige.

Rapporten lyfter fram 14 områden där en digitalisering skulle kunna leda till stora besparingar. Det är till exempel tidsbokning på nätet, digital övervakning av medicinering och digital egenvård. Den enskilt största besparingen, 34 miljarder kronor per år, skulle kunna göras om det införs integrerade journalsystem som innefattar primärvården, specialistsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten. I dag har alla instanser olika journalsystem vilket gör det svåröverskådligt och leder till att samma information registreras på flera ställen.

Det börjar alltså med att vi själva mäter hur aktiva vi är, att vi äter rätt och inte dricker eller röker. Alltså att vi håller en sund livsföring.

Det är också revolutionerande IT-teknologi som tabletter som själva kan meddela när dom äts upp,
och IT-teknologier som kan upptäcka förändrade rörelsemönster som kan visa på kommande sjukdom.

Parad med distanssjukvård som gör det möjlig för patienter i t.ex. illa Jokkmokk att konsultera läkare på Karolinska eller rent av i USA. Och när våra patientjournaler har digitaliserats så kan sjukvården göra massökningar för att på några sekunder identifiera riskpatienter. Som i Toronto där man man lätt kan hitta kvinnor som är döttrar till kvinnor som har haft bröstcancer men som ännu inte själva har haft en mammografi. Så sjukvården bokar ett besök på en klinik i närområdet och ett meddelande skickas. Allt automatiskt.

Men det viktigaste är som alltid, och från unga år, förebyggande sjukvård.

Pressklipp:
Sydsvenskan

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien