Politik

Daily Archives: June 25, 2016

President Obama lyfter förbudet mot transpersoner i den amerikanska krigsmakten

Published by:

President Obamas beslut för ett år sen att tillåta transpersoner att tjänstgöra i USA:s krigsmakt kommer nu att bli verklighet. Det är ännu ett steg på vägen mot likställdhet för USA:s transpersoner, som under de senaste åren har blivit alltmer synliga i det amerikanska samhället. Och inte minst i IT-industrin i Silicon Valley där man satsar stort på att ha en så heterogen arbetsstyrka som möjligt.

Man har länge insett att det ger fler originella infallsvinklar som kan leda till innovation och nya spännande produkter.

Helene Cooper skriver i New York Times: Pentagon Set to Lift Ban on Transgender People Serving in U.S. Military

Läs fortsättningen här!

Brexit: generationsklyftor och nostalgi skadar Storbritannien och EU

Published by:

Det är knappast förvånande att det var äldre människor med lägre utbildning som ville bryta med EU för att återskapa ett Storbritannien som för länge sedan har försvunnit. Medan ungdomen med livet framför sig som ville stanna. En brittisk version av de amerikanska tepåsarna. Och precis som med tepåsarna så är det de britter som mest behöver EU som röstade för Brexit.

Trots vad som hänt så är det svårt att tro att Storbritannien i längden kan isolera sig från EU. Man kan försöka isolera sig från Globaliseringen men om man inte bor i Nordkorea så är det oerhört svårt. Och priset stegras år för år.

Claire Bathelemy och Kimiko De Freytas-Tamura skriver i New York Times Läs fortsättningen här!

CRISPR, genredigering av vår arvsmassa förändrar mänskligheten med oanade konsekvenser

Published by:

crispr-cover

Det är svårt att riktigt inse att det bara var för 63 år sen som James Watson och Francis Crick upptäckte DNA:s struktur och vi förstod hur människan fungerade.

Under tiden sen dess har bioteknologin fortsatt att utvecklas i rasande fart tills man idag, tack vare en teknologi som kallas CRISP-Cas9 kan redigera DNA-sekvenser för att avlägsna DNA som vi vet leder till genetiska sjukdomar, som Sickle cell anemia, bröstcancer, cystic fibrosis, HIV och
Huntington’s Disease

Den här metoden upptäcktes av år 2009 av Emmanuelle Charpentier och hennes forskargrupp vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet och används nu över hela världen för att redigera DNA och avlägsna sjukdomsframkallade DNA-sekvenser.


Läs fortsättningen här!

Universal Basic Income, kan Basinkomst få bukt med fattigdom och arbetslöshet?

Published by:

Med en skenande globalisering, allt mer sofistikerade datorsystem och robotar som tar över allt fler jobb och inte minst en kraftigt ökad livslängd och minskade sociala skyddsnät så är det inte så konstigt t.o.m. samhällen i första världen får allt svårare att erbjuda alla sina innevånare en dräglig levnadsstandard.

Vilket har lett ett antal ekonomer att lansera begreppet Basic Income, något som jag skrev om igår. Och som faktiskt är mycket intressant.
Läs fortsättningen här!

Globaliseringens baksida, allt farligare missnöjesrörelser från Brexit till Donald Trump

Published by:

2016_05_260009 - Brexit

Globaliseringen handlar om teknologi, men den handlar också om människor. Och medan de unga och bättre utbildade ser globaliseringen som något positivt så ser de äldre och sämre utbildade ofta globaliseringen som ett hot. Så är det med de som stöder Donald Trump i USA och så är det med Brexit i Storbritannien.

Steven Erlanger skriver i New York Times: ‘Brexit’ Aftershocks: More Rifts in Europe, and in Britain, Too

Läs fortsättningen här!

Från Egypten till Italien med hjälp av smugglarbåtar och Facebook

Published by:

DSC05358-Alexandria

Alexandria i Egypten

Även om den korrupta Egyptiska diktaturen inte på något sätt är lika blodig som Assad-regimen i Syrien, så jäser det bland unga Egyptier som inte har något att se fram emot utan misär och fattigdom.

Så de smugglarleder som nu är väletablerade över Medelhavet fraktar idag tusentals unga Egyptier till Italien. Och väl ankomna till Italien så gör dom precis samma sak som de svenska USA-emigranterna gjorde på 1880 och 90-talen, de skickar glödande “Amerikabrev” om hur bra dom har det i det nya landet. Men dom skickar inte brev, dom lägger ut bilder och berättelser på Facebook.

Declan Walsh skriver i New York Times Läs fortsättningen här!