Politik

Globaliseringens baksida, allt farligare missnöjesrörelser från Brexit till Donald Trump

2016_05_260009 - Brexit

Globaliseringen handlar om teknologi, men den handlar också om människor. Och medan de unga och bättre utbildade ser globaliseringen som något positivt så ser de äldre och sämre utbildade ofta globaliseringen som ett hot. Så är det med de som stöder Donald Trump i USA och så är det med Brexit i Storbritannien.

Steven Erlanger skriver i New York Times: ‘Brexit’ Aftershocks: More Rifts in Europe, and in Britain, Too

The main ways in which the change will be felt are on trade — Britain will lose automatic access to the European single market — and on immigration, with Britain no longer bound to allow any European Union citizen to live and work in the country. Britain will have to try to negotiate new deals covering those issues.

To those in Britain who supported remaining in Europe, the result of Thursday’s in-or-out referendum was a painful rejection, leaving the country exposed to a possible economic downturn and signaling a step away from the multiculturalism that they say has made Britain among Europe’s most vibrant societies.

To backers of leaving, the outcome was vindication of their belief that Britain could pursue an independent course in the world, free of the Brussels bureaucracy and able to control the flow of immigrants into the country.

Något som nu alltså kommer att kosta Storbritannien skjortan i förlorade inkomster och en sämre ekonomin. Något som i sin tur kan leda till radikala missnöjespartier som i Frankrike och Polen. Festina lente eller skynda långsamt som de gamla grekerna sade. Om man inte kan förklara globaliseringens fördelar så kan man få problem. Och om man idiotisk nog att som David Cameron helt i onödan utlysa en icke-bindande folkomröstning så kan man största sin nation och kanske hela EU, i fördärvet.

Pressklipp:
AB,DN

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

2 thoughts on “Globaliseringens baksida, allt farligare missnöjesrörelser från Brexit till Donald Trump

  1. Johnny

    Det viktigaste skälet är självständighet och demokrati, att styra sig själv. Det är etablissemanget och de hjärntvättade massorna som röstar på vad den etablerade makten vill även om det strider mot deras egna intressen så väljer de att göra som etablissemanget vill. Det är de svaga, ointelligenta, osjälvständiga, auktoritetsbundna och dumma människorna som väljer att tro på maktens propaganda som deras ägda media sprider till massorna.

    Det är de smarta, erfarena, intelligenta, starka, kloka, bildade som har styrkan och självförtroendet att se i genom maktens lögner och propaganda och som värderar hedervärda principer som demokrat och yttrandefrihet samt självständighet högt och inte säljer sig för futtiga silverpenningar, som är de som vågar rösta emot etablissemangets vilja.

    Vi har ett värdelöst, girigt och lögnaktigt etablissemang som förstört västvärden på olika sätt och de förtjänar att krossas och bytas ut mot bra personer som vill våra folk och länder väl, gärna med förstärkt demokrati genom beslutande folkomröstningar i alla frågor som i Schweiz.

Comments are closed.