Politik

Daily Archives: July 3, 2016

Jan Björklund och Anna Starbrink om den viktiga frågan om digitaliseringen av svenska sjukvårdssystem.

Published by:

SU/Östra sjukhuset

I en debattartikel i Svenskan lägger Liberalerna Jan Björklund och Anna Starbrink fram ett förslag om investeringar för att få alla de olika IT-system som används inom den svenska sjukvården att standardiseras och om så behövs digitaliseras, så att de kan kommunicera med varandra. Ett välbehövligt steg som har behövts sedan länge. Men det är aldrig bra när politiker driver sjukvårdspolitik. Jan Björklunds tid som skolminister blev ju knappast någon större succé,

Och utvecklingen bör styras av kunniga läkare och IT-ingenjörer som tillsammans med företrädare för patienter och landsting kan utarbeta en plan och en åtföljande budget. Det här är ett oerhört komplicerat område och Björklunds och Starbrinks vision verkar redan vara minst ett decennium föråldrad.

Jan Björklund och Anna Starbrink skriver i SvD: Läs fortsättningen här!