Politik

Susanne Ackum och den makalösa nationella säkerhetsskandalen inom Riksrevisionen

Att en grupp från Alliansregeringens regeringskansli under Susanne Ackum i det tysta och helt ovetande för den sittande regeringen, har tagit över i stort sett hela Riksrevisionens effektivitetsgranskning, själva kärnan i myndighetens verksamhet, måste klassas som det största hotet mot den svenska regeringen någonsin. Quis custodiet ipsos custodes, vem kontrollerar kontrollörerna. Susanne Ackum har upptäckt ett gigantiskt hål i den svenska säkerheten genom vilket hon har kört en enorm lastbil utan att den sittande regeringen alltså har anat någonting.

Så enkelt är det att ta infiltrera svenska maktcentra.

Mikael Delin och Mattias Carlsson skriver i DN: Så raserades förtroendet för riksrevisorn

I augusti 2015 tillträdde den nya riksrevisorn Susanne Ackum, som kom direkt från sin tjänst på finansdepartementet vid regeringskansliet. Där har hon tidigare även varit politiskt tillsatt tjänsteman som statssekreterare under dåvarande finansminister Anders Borg (M).

Enligt ett stort antal källor som DN varit i kontakt med har Susanne Ackums tidigare arbetskamrater från regeringskansliet tagit över i stort sett hela Riksrevisionens effektivitetsgranskning, själva kärnan i myndighetens verksamhet.

Genom att granska de tre riksrevisorernas mejl och telefonloggar har DN kunnat kartlägga hur Susanne Ackum har detaljstyrt rekryteringarna. Det har skett med skräddarsydda platsannonser, rekordhöga löner och genom att köra över de egna rekryteringsexperterna.

Sedan januari 2016 har Riksrevisionen anställt 18 personer med ett förflutet på regeringskansliet. De flesta har fått höga positioner som enhetschefer, ämnessakkunniga och revisionsdirektörer. Några av dem är direkt underställda riksrevisorerna.

Flera av dem har fram tills nyligen var direkt delaktiga i att genomdriva den politik som de nu ska granska.

Om inte regeringen nu vidtar kraftåtgärder för att straffa Susanne Ackum och hennes medhjälpare och för alltid täcka det här säkerhetshålet i den svenska demokratin, ja då bör Stefan Löfven med omedelbar verkan avgå.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

2 thoughts on “Susanne Ackum och den makalösa nationella säkerhetsskandalen inom Riksrevisionen

  1. Christer W

    Regeringen! Problemet är att vi i dag har ett tjänstemannavälde.
    Om folk hade klart för sig hur fruktansvärt många tjänstemän det finns i maktens korridorer skulle de nog börja på fundera över var makten verkligen ligger, om det är hos de få folkvalda eller hos tjänstemännen som är outbytbara.

    1. Lennart

      Christer, ja och ofta oavsättbara och som inte kan krävas att betala tillbaks förskingrade belopp. Det är helt otroligt.

Comments are closed.