Politik

Hur Apple FaceTime, Twitter, Periscope och Facebook Live gjorde det möjligt för Erdoğan att slå ner den klantiga militärrevolten

Militärkupper genomförs ofta, som nu i Turkiet, av lägre officerare. Och för dom finns det faktiskt en populär handbok för hur man genomför en statskupp, Edward Luttwacks Coup d’État
A Practical Handbook, Revised Edition
från 1968 men uppdaterad för dagens kuppmakare.

Att kuppen mot Erdoğan var enastående klantig stod, utan att skryta, klart för mig själv efter bara några timmar. Och huvudorsaken var att kuppmakarna inte förstod hur viktigt det var för dom att stänga ner Internet och inte bara det nationella tevebolaget, för att förhindra att regimen kunde kommunicera med allmänheten.

@thegrugq skriver i Medium hur sociala teknologier som Apple FaceTime, Twitter, Periscope och Facebook Live gjorde det möjligt för regimen att överleva: Cyberpower Crushes Coup
Rewriting the rulebook on coups, time to add cyberpower

But, this is the era of cyberpower. Simply taking over the TV stations is not enough. The Internet is a more powerful means of communication than TV, and it is more resilient — especially with a sophisticated population. The Turks are experienced at handling attempts to cut their access to social media, and the putsch never even took over the ISPs.

The failure to block the Internet meant that the coup was battling a leadership that still had a very powerful capability: cyberpower. The ability to push out information that allowed them to coordinate a defence. In addition, both Twitter’s Periscope and Facebook Live allowed civilians to share their experiences, disseminate information, and build moral support for direct action.

It is an Intelligence service axiom that intelligence is of no value if not disseminated. Facebook Live, Twitter, and Periscope, provide a means of real time raw intelligence collection and dissemination. The civilian population is able to stay informed and make individual decisions, that collectively, can alter the course of events.

Och precis som Hitler efter den 20 juli-kuppen, Operation Valkyrie, så ser vi redan de första tecknen på att Erdoğans hämnd kommer att bli brutal och mycket blodig.

Att just sociala mobila appar som Apple FaceTime, Twitter, Periscope och Facebook Live spelade en så stor i motståndet mot militärkuppen är symptomatiskt för dagens medievärld. Realtids-video håller på att ersätta den gamla teve-teknologin, och de kuppmakare som inte inser det kommer snart att misslyckas.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien