Politik

USA-valet: Donald Trumps band till Vladimir Putin uppmärksammas allt mer

Vi vet nu att Donald Trump kommer att fortsätta att köra på som han har gjort den sista veckan och att det betyder att hans möjligheter att minska gapet till Hillary Clinton kommer att minska vecka för vecka.

En helt oväntad orsak som bidrar till den växande oron över Trump är hans nära band till ingen mindre än Vladimir Putin. Som redan misstänks ha legat bakom Wikileaks-läckan av e-postmeddelanden från den demokratiska nationella kommittén.

Att en amerikansk presidentkandidat uppmanar en rysk president att bryta sig in i amerikanska datorsystem är ingenting som går hem i det amerikanska folkhemmet, för att uttrycka sig milt.

Men det är inte bara den bombastiske Trump själv som gillar Putin. En av hans rådgivare har också märkliga uttalanden om den ryske envåldshärskaren.

Steven Mufson och Tom Hamburger skriver i Washington Post:
Trump adviser’s public comments, ties to Moscow stir unease in both parties

In early June, a little-known adviser to Donald Trump stunned a gathering of high-powered Washington foreign policy experts meeting with the visiting prime minister of India, going off topic with effusive praise for Russian President Vladimir Putin and Trump.

The adviser, Carter Page, hailed Putin as stronger and more reliable than President Obama, according to three people who were present at the closed-door meeting at Blair House — and then touted the positive effect a Trump presidency would have on U.S.-Russia relations.

A month later, Page dumbfounded foreign policy experts again by giving another speech harshly critical of U.S. policy — this time in Moscow.

The United States and other western nations have “criticized these regions for continuing methods which were prevalent during the Cold War period,” Page said in a lecture at the New Economic School commencement. “Yet ironically, Washington and other Western capitals have impeded potential progress through their often hypocritical focus on ideas such as democratization, inequality, corruption and regime change.”

För Trumps kärntrupper betyder sånt här ingenting överhuvudtaget. Men för resten av den amerikanska väljarkåren så växer irritationen över Trumps allt mer irrationella valkampanj. För Trump är det viktiga att varje morgon kunna slå upp New York Times, Washington Post, Wall Street Journal och andra tidningar och se sig själv i braskande rubriker längst upp på förstasidan.

Men det kan faktiskt bli litet för mycket av det goda. Och det är det som nu hjälper Clinton att ta ledningen. Allt bråk kring Trump tar udden av all uppmärksamhet han får. Det håller inte i längden. Det är svårt att trumfa löften om “ett blodbad i USA”.

Och banden till Vladimir Putin hjälper inte heller.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien