Politik

Apples 22-åriga blinda IT-ingenjör Jordyn Castor lär handikappade IT

Click! Hands of a man on keyboard

IT industrin här i Silicon Valley är ovanlig så till vida att man inser hur viktigt det är att de anställda ska representera så många olika grupper som möjligt. Inte bara vita män utan även kvinnor, HBTQ-personer, olika religioner och även, vilket kanska ken låta underligt, handikappade!

Jag har själv jobbad med en blind programmerare som kunde programmera minst lika snabbt som jag själv. Tack vare det tangentbord han hade på sin dator och som gav ifrån sig olika ljud beroende på vilka tangenter han tryckte på.

Men handikappade människor och människor från andra minoriteter har ofta infallsvinklar som vi andra inte har och inte förstår. Och det är dom infallsvinklarna som IT-företagen är på jakt efter.

Katie skriver på Mashable om den blott 22:åriga Jordan Castor och hennes arbete för att göra IT-teknologin mer tillgänglig för handikappade människor: This Blind Apple Engineer is Transforming the tech world at only 22

Castor, now 22, has been blind since birth, a result of her early delivery. But throughout childhood, her parents encouraged her to defy expectations of people with disabilities, motivating her to be adventurous, hands-on and insatiably curious.

It was that spirit that led to her interact with technology, whether it was the desktop computer her family bought when she was in second grade, or the classroom computer teachers encouraged her to use in school.

“I could help make technology more accessible for blind users.”
She says the adults in her life would often hand her a gadget, telling her to figure it out and show them how to use it. And she would.

“I realized then I could code on the computer to have it fulfill the tasks I wanted it to,” says Castor, whose current work focuses on enhancing features like VoiceOver for blind Apple users. “I came to realize that with my knowledge of computers and technology, I could help change the world for people with disabilities.

“I could help make technology more accessible for blind users.”

En riktig solskenshistoria som visar hur IT-industrin gör världen mer tillgänglig för alla.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien