Politik

Antiglobaliseringsaktivisterna och deras roll i årets USA-val

Globalisering, arbetskraftsinvandring, utlokalisering och teknologisk innovation, alla dessa företeelser skapar billiga varor och tjänster för miljoner människor, och störtar samtidigt miljoner människor i fattigdom. Bör vi bry oss?

Frihandelsaktivister som Folkpartiets Cecilia Malmström ser inte problemen, har, får vi anta, aldrig besökt det väldiga rostbältet i USA eller liknande områden i Sverige.
Men för miljoner amerikaner som ser sina jobb flyttade utomlands och sina liv förstörda, så är frihandel ett existentiellt hot. Vilket är varför de nu röstar på Donald Trump och liknande politiker i EU.

Anti-globalists. Why they’re wrong
Globalisation’s critics say it benefits only the elite. In fact, a less open world would hurt the poor most of all

Neither candidate in America’s presidential election is a champion. Donald Trump, incoherent on so many fronts, is clear in this area: unfair competition from foreigners has destroyed jobs at home. He threatens to dismantle the North American Free Trade Agreement, withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) and start a trade war with China. To her discredit, Hillary Clinton now denounces the TPP, a pact she helped negotiate. In Germany, one of the world’s biggest exporters, tens of thousands took to the streets earlier this month to march against a proposed trade deal between the European Union and the United States

Problemet är att politiker inte samtidigt som dom driver igenom utlokalisering och frihandelsavtal också skyddar de miljoner människor som förlorar jobben, i alla fall under en övergångsperiod.

För människor är precis lika viktiga som frihandeln. Och om vi inte inser det så kommer Donald Trump och hans gelikar förr eller senare att vinna.

Pressklipp: