Politik

Anne Ramberg, Cecilia Hagen och “bruna råttor”, vilket Sverige har jag hamnat i?

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att människor få ha fria åsikter inom lagens gränser utan att kriminaliseras eller hotas med utrotas.