Politik

Carl Bildt i Washington Post: It’s the end of the West as we know it

Att det liberala samhälle som skapades i EU och USA efter Berlinmurens fall nu hotas av Trump, Putin och ett antal diktatorer har uppmärksammats på ett synnerligen slående sätt av Carl Bildt i Washington Post, Slutet på västvärlden som vi känner den.

Carl Bildt skriver i Washington Post: It’s the end of the West as we know it

If you listen to what Donald Trump has been saying during and before his campaign, this is the end of the West as we know it.

For more than half a century, this story of phenomenal success has been built on a commitment to freedom and democracy, free trade, solid alliances and reliable friendships.

But all of this has been either attacked or questioned by Trump. And no part of the success of the West has been more important than the success of Europe under the protection of and in a strong relationship with the United States.

Huvudorsaken är densamma som i Tyskland på 30-talet, en Wall Street-kollaps med åtföljande kollaps av arbetar och stora delar av medelklassen. Parad med växande motstånd mot globaliseringen, HBTQ-rörelsen och det toleranta samhälle som är som ett rött skynke för den fundamentalistiska Kristna Högern.

Rasism, homofobi, antisemitism, allt det gamla unkna är plötsligt salongsfähigt igen.