Politik

Falska nyheter på sociala medier förändrar världen, Goebbels ler i mjugg

Sociala medier har blivit en grogrund för en helt ny företeelse, falska nyheter, som först skapades i Tyskland på 1920-talet. När Tyskland slutligen besegrades i maj 1945 så trodde de flesta tyskar t.ex. fortfarande att det var Polen som hade anfallet Tyskland och inte tvärt emot. På samma sätt har den svenska regeringen utsatts för ett växande antal falska nyhetetsattacker.

Välkommen till Internets mörka baksida.

3 thoughts on “Falska nyheter på sociala medier förändrar världen, Goebbels ler i mjugg

 1. Christer W

  Jag har alltid förundrat mig över hur svårt myndigheter har att spåra olika civila brottsliga aktiviteter på nätet och hur lätt de har att spåra desinformation på nätet från sina kontraparter.
  När det gäller sverige, ryssland och nato så är min känsla att borgarnas natodrömmar handlar om att förverkliga den gamla stormaktstanken, med nato som instrument för det.
  Stormaktstanken har aldrig dött vare sig i uppsala eller lund och annorstädes

  1. Lennart Post author

   Christer, det beror på att desinformationen är uppenbar och hotar rikets säkerhet, som mot Sveriges försvarsminister.
   Men även inbrott på militära webbsajter tas mycket allvarligt.
   “Stormaktstanken har aldrig dött vare sig i uppsala eller lund och annorstädes”? Det för står jag tyvärr inte. Du menar att akademiker i Uppsala och Lund vill återerövra områden i Tyskland, Polen och Baltikum?

   1. Christer W

    Lennart, under oerhört lång tid har svenska makthavare (beslutsfattare, andra högre tjänstemän, opinionsbildare m.m) passerat och verkat i Lund och Uppsala. Dessa städer har en sådan tyngd och inverkan på det sverige som har varit och är. Bollhusmötet är ju ett exempel på vad som kunde förekomma.
    Den nationalism som vi idag ser här har sitt ursprung från dessa städer och den går tillbaka till 1800-talets första halva. Men många vet inte om orsaken till att det är så.
    1809, det årtalet innebar inte bara fred utan också en stat och en nation i fritt fall. Freden var en katastrof för makten och borgerskapet i sverige, i ryssland och danmark talades det om att dela på sverige för att för en gång göra slut på det krigiska sverige. ( det är nog en av orsakerna till rysskräcken, även din)
    För att motverka och förhindra en delning satsade mycket kraft på nationalism, Artur Hazelius skansen är ett av inslagen.
    Kulturdebattören Harald Wieselgren skriver 1902 att Skansen är “ett storverk, hvars nationella betydelse alla erkänna”. Att de svenska var särarterna samlade skulle fyllda en enande funktion för folket.
    En annan och mer tragisk är samernas förändrade roll under 1800, då behövde den svenska makten sin egen ädle vilde. Och än sorgligare är det att samerna i dag själva använder sig av 1800-talets rasistiska forskning om sig själva.
    Men som kuriosa kan jag ta en tanke jag hade redan som barn när det gäller nationalsången, Varför sjunger vi NORDEN och inte sverige, existerar inte danmark, finland, island och norge eller vad avsågs.
    Dock, för att återvända till dagens sverige. Fortfarande formas och skapas betydande del av makten i sverige i dessa städer, även om makten verkställs någon annanstans. Trots allt ar det inte samma status att gå i Stockholm eller Växjö.

Comments are closed.