Politik

Livsstil, go-spelet, vegan, öppen kod, tolerans

Några av de saker som jag gillar.