Politik

Richard Baldwins viktiga bok The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization.

I skuggan av det katastrofala amerikanska presidentvalet så är det viktigt att förstå att globaliseringen fortsätter i allt snabbare takt.

Richard Baldwins bok The Great Convergence
Information Technology and the New Globalizatio
, utgiven på Harvard University Press beskriver hur globaliseringen blir allt mer avancerad tack vara Internet som gör det möjligt för företag i USA och EU att koordinera arbetskraft i resten av världen på ett allt finmaskigare sätt.

Economist skriver: The third wave of globalisation may be the hardest. First free movement of goods, then ideas. But momentum may stop at the free exchange of people

But since the 1990s globalisation has changed radically, as the internet has lifted the cost of moving ideas, and fuelled a second unbundling. Now that co-ordinating international production is cheaper, faster and safer, supply chains ignore borders to go sprawling across the world. A Canadian aeroplane-maker can direct a team of Mexican engineers. Apple can combine American design with Chinese assembly lines. With many products made everywhere, trade has been, in effect, denationalised.

The pace of change and the new ease with which rich-world companies can outsource work have eliminated the old boundaries around knowledge and created a new, more unsettling trade landscape. Once, textile-mill workers in South Carolina had exclusive access to American technology. Although it might seem that they have lost out to competition from Mexican workers, more accurately they face an altogether more formidable competitor: Mexican workers made more productive by American know-how.

Jag ser själv globaliseringen på IT-området där de flesta startupföretag i Silicon Valley idag använder programmerare på de mest oväntade områden i världen. Från Baltikum till Sydamerika, Vietnam och givetvis Indien och Kina.

Och vad som globaliseras är alltså inte längre enkla arbetsmoment utan tack vare Internet allt mer sofistikerade arbetsmoment. Och det är ingenting som går att stoppa. En mycket viktig och upplysande bok.