Politik

I väntan på en ny istid, USA:s kvinnor organiserar sig

Glöm aborträtten och tillgången till P-piller, glömm liba rättigheter och kvinnofriden, USA:s kvinnor står inför en regelrätt katastrof med en president som anser att det är ok att ta kvinnor på f-ttan och behandla kvinnor som andra klassens medborgare.

Det är inte bara kvinnor som är ännu inte kan förstå hur allt det som USA har stått för under de senaste decennierna nu är hotat av en grupp hunner som nu vässar knivarna för fyra år av rena helvetet. USA:s afroamerikaner och latinos för att inte tala om USA:s muslimer som kommer att sättas upp på et speciellt register. Alla minoriteter hotas nu som an blixt från klar himmel.

Så kvinnorna organiserar sig i nätverk för att skydda varandra och de rättigheter som nu är hotade.

De människor som jag har talat, från unga till gamla är förbannade, deprimerade, oförstående för den katastrof som nu väntar USA och deras egna liv.

Jag tänker på en parallell och det är inte Berlin i januari 1933, det är Wien i Österrike vid Anschluss den 12e Mars 1938 när alla liberala Österrikare plötsligt ställdes inför ett helt oväntat faktum, hela deras värld hade förstörts. Allt de kämpat för, trodde på, levde för låg i spillror.

Hunnerna är inte i Turkiet, eller på Balkan, dom är i Washington, och miljoner människors liv kommer att hotas. De närmaste åren kommer att bli gräsliga.

Det enda positiva är att vi kommer att få se omfattande demonstrationer på USA:s universitet, och i progressiva delstater som Kalifornien. Vi får gå tillbaks till Vietnameran för att se något liknande.