Politik

Economist: Globaliseringens fiender. En ny och farlig värld, nationalister på frammarsch

Globaliseringens fiender på defensiven, nationalister på frammarsch, en oerhört farlig utveckling. Och precis som på 30-talet så leder nationalism lätt till krig, något som i dagens värld kommer att bli oerhört destruktivt.

Samtidigt är det oerhört svårt för dagens globaliserade samhälle att bygga murar istället för broar. Resultatet kommer bara att bli en enorm global ekonomisk kollaps. Men ett sånt slut är inte längre otänkbart.

Läs och begrunda.