Politik

Silicon Valley: RapidAPI och den snabbt växande API-ekonomin

Tags:

Med riskkapital från Andreessen Horowitz så är San Francisco-baserade Rapid APIs marknadsplats för olika gränssnitt, som kan testas direkt på Rapid APIs portal ett exempel på hur startupmarknaden alltmer handlar om lätt-konsumerade gränssnitt som snabbt kan hittas, testas och användas. Dagens startupföretag är så gott som alla baserade på API:n. Vilket betyder att det är betydligt enklare och snabbare att bygga nya appar än någonsin tidigare.

Martin Cassado skriver på Andreessen Horowitzs hemsida A16Z:
RapidAPI: Welcome to the API Economy

RapidAPI now hosts tens of thousands of developers, thousands of apps, and billions of API calls every month. Like Iddo, I believe strongly in the architectural shift towards APIs as a primary consumption method for business functions. It’s the right direction for the industry, as software continues to grow from its roots in information processing to having a massive impact on all kinds of businesses. As part of that growth, we need technologies to help discover, index, and interface — just like we did in early days of the web — with this new front.

Testa själva på RapidAPIs hemsida.