Politik

Atul Gawande om den misslyckade amerikanska sjukvården kan moderniseras?

Den amerikanske läkaren Attul Gawande blev världsberömd med sin bok The Checklist Manifesto från 2009 som handlade om hur viktigt det är för läkare att följa precisa regler och inte av lathet hoppa över till synes oviktiga steg. Som att tvätta händerna, något som dödar en stor mängd patienter inom den amerikanska sjukvården varje år.

Hans senaste artikel i New Yorker är intressant läsning eftersom han tar upp det grundläggande felet i den amerikanska sjukvården. Nämligen att den inte är inriktad på att hitta grundorsakerna till de patienternas sjukdomstillstånd utan enbart att få dom på fötter och ut ur sjukhuset.

För att åskådliggöra: en överviktig, kedjerökande person kommer in till akuten med andnings och hjärtbesvär. Han får nödvändig hjälp och skickas sen hem för att komma tillbaks om några veckor, Ofta för att han inte ens har förstått de instruktioner han har fått på sjukhuset.

Om incitamenten ändrades och man tog ett helhetsgrepp på problempatienter och deras livsstil så skulle mycket kunna göras. Anser i alla fall Attul Gawande. Och jag tror att jag håller med honom.