Politik

Alkolholforskningen mot alkohollobbyn, vem vinner?

Att det är bra för människan att dricka vin är något man ofta hör, från “experter” som senare visar sig knutna till olika alkohol-företag. Men faktum är att det inte är bra att dricka alkohol överhuvudtaget. Något som länge har varit känt och som min läkare alltid påminner mig om genom att fråga “dricker du alkohol” och när jag svarar nej så säger han alltid “bra” med emfas.

Så det är enbart positivt att alkohollobbyn nu får mothugg från forskningen.