Politik

Julläsning: David Shambaughs viktiga China’s Future

Det finns vissa hypoteser om hur världen ser ut som visar sig inte hålla måttet. Som att amerikanska väljare alltid kommer att välja en rationell president och att ekonomisk liberalism inte är förenligt med diktatur. Och att om en diktatur liberaliserar ekonomin så kommer den ofelbart att falla.

Så är det alltså inte. Efter det senaste presidentvalet kommer USA att hotas av en envåldshärskare av Putin-modell som kan bli nog så svår att bli av med. Och Kina har efter decennier av ekonomisk liberalisering inte alls kastat av sig envåldsstyret och anammat demokrati.

Och det är den sista frågan som David Shambaugh, som är professor vid George Washington University och erkänd Kina-kännare, tar upp i sin korta och viktiga bok.

Ian Johnson frågar ut David Shambaugh i New York Times: Q. and A.: David Shambaugh on ‘China’s Future’

Q. Would it be fair to say that you believe that Leninist parties are incapable of maintaining power in the long run? It seems that either they hold power through repression, as in the Soviet Union, and thus settle into terminal decline, or they open up and end up reforming themselves out of existence, as in Taiwan.

A. I believe that the record shows that Leninist regimes possess fewer sources of legitimacy, power and longevity than liberal states. Moreover, as you note, the only Leninist-type regime that reached the status of a newly industrialized economy that China has today was Taiwan in the 1980s. Taiwan politically liberalized and democratized — as did South Korea and other Asian authoritarian states — and it powered the island’s economy to a fully developed level. That is precisely China’s challenge today: politically liberalize and become a developed economy or remain stuck in “hard authoritarianism” and stagnate economically.

En bra julklapp till dina Kina-intresserade släktingar.