Politik

The Nation om en motståndsrörelse mot Donald Trump

Miskerna är stora att de etablerade medierna kommer att införa självcensur i USA när den nya regeringen tar över. I hur stor utsträckning är givet vis för tidigt att uttala sig om. Men det är något vi får ställa oss in på. Under Irak-kriget rapporterade brittiska medier och tyska Der Spiegel en stark ökning av amerikanska läsare. Så stor att Der Spiegel började köra artiklar om kriget på engelska.

En tidskrift som inte kommer att böja sig i första hand är anrika The Nation, se ovan. Andra tidskrifter som har visat sig orädda är The New Yorker och The Atlantic. Tidningarna är jag mindre säker på. Jag tycker mig redan se skillnader mellan brittiska Guardian och New York Times och Washington Post.

Framtiden får utvisa.

2 thoughts on “The Nation om en motståndsrörelse mot Donald Trump

  1. San

    Kan du ge exempel på att NYT och WaPo skulle ha böjt sig för Trump? Tycker de har skött sig bra så här lång. Även Atlantic och Newsweek. Inget fel på The Nation, men de talar till redan frälsta snarare än att vara nyhetsförmedlare.

    Tror även Bill Mahers program Real Time på HBO kommer att spela en stor roll, under Bush åren var The Daily Show en effektiv motståndare får se hur det blir nu.

    1. Lennart Post author

      San, det är en bra fråga. Jag uppfattar The Guardian som fränare, hårdare, medan NYT och WaPo är försiktigare. Men jag är medveten om att det ännu så länge är svårt att bevisa.

Comments are closed.