Politik

Lagom till Jul, lär dig Blockchain för ditt nya spännande jobb under 2017

Blockchain är en av de mest spännande IT-teknologierna under 2016, en teknologi som kommer att växa starkt under 2017.

Den kan tillämpas på allt från finansvärlden till sjukvården, skolan, den globaliserade handeln mm. Allt handlar om att alla parter i en serie transaktioner använder en underliggande krypterad “blockkedja”, en distribuerad krypterad databas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna. För att citera Wikipedian. Och till vilken man kan lägga s.k. “smarta kontrakt”, som är kontrakt mellan de som använder blockkedjan som är skrivna i datorkod och som inte behöver läsas av advokater utan som kan exekveras i blockkedjan.

Ett enkelt exempel är ett testamente som ligger i en blockkedja. När testamentet träder i kraft så exekveras det smarta kontraktet. Ett annat exempel är transporter av grönsaker från Hamburg till ska vi säga Södertälje. Långtradarna skickar temperaturinformation upp till datormolnen med en “Sakernas Internet-app” och om temperaturen överskrider noll grader så träder ett smart kontrakt i kraft och meddelar mottagaren att åkaren har brutit mot kontraktet.

Som sagt en mycket viktig teknologi.