Politik

Den mobila appen WhatsApp är lingua franca för miljoner migranter

Det är ledsamt att inte mer skrivs om de teknologier som gör den massiva migrationen från Mellanöstern, Centralasien och Afrika till EU. Miljoner flyktingar skulle aldrig kunna fly genom fientligt sinnade länder och sen över Medelhavet om det inte vore för de mobiler som både dom och de smugglarnätverk som tillhandahåller tjänster till flyktingarna använder.

Och av de appar som är mest populära bland flyktingarna är Facebooks WhatsApp. Något som jag själv kunde observera förr förra sommaren i Malmö där grupper av nyanlända flyktingar alla gick och tittade på sina mobiler.

Farhad Manjoo skriver i New York Times: For Millions of Immigrants, a Common Language: WhatsApp

Immigrants use lots of different apps, of course, from Facebook to Skype to WeChat, which is popular in China. But for many, WhatsApp has been at the center of a newfound connectedness. Wherever there are people leaving their homes for uncharted shores, you are likely to find WhatsApp. For migrants, it has become the best way to stay connected along a route, or, once they have landed, to keep in touch with the people they left back home.

Syrian refugees flooding into Europe have used WhatsApp to pass along tips, warnings and pleas for help to others along the journey. WhatsApp has turned up along the border between the United States and Mexico, where Donald J. Trump would like to build his wall. In the last year, a tide of Venezuelans has landed in Miami. The first thing many of them reached for when they landed was WhatsApp.

Det är ledsamt att inte IT-journalister skriver mer detaljerat om IT-aspekten av den stora migrationen, en av de största i världshistorien, som har möjliggjorts just av mobila appar, för det är en mycket intressant och viktig historia. Något för DN:s IT-guru Linus Larsson att ta upp.