Politik

Daily Archives: January 25, 2017

Donald Trump och den amerikanska anti-abortlobbyn i Sverige

Published by:

I USA kommer kvinnans rätt till abort snart snart att vara ett minne blott, ersatt av den kristna högerns syn på kvinnor som andra klassens medborgare.

När Barack Obamas USA gick i graven så hamnar allt vad Sverige och den svenska modellen står för också plötsligt i skottgluggen för de ursinniga vita amerikanerna i rostbältet. De som vill se ett ALT-right USA där Nietzsches supermänniska och stormtrupperna från Tredje Riket skulle känna sig hemma. Under de närmaste åren kommer den svenska modellen inte bara att att utsättas för hot från Donald Trumps närmast allierade Vladimir Putin, utan också, som Eva Franchell skriver i Aftonbladet från den Kristna Högern och dess välfinansierade anti-abortlobby:Barnmorskan ska inte ha något jobb
Läs fortsättningen här