Politik

ACLU, Trump-regimen och den amerikanska motståndsrörelsen

De närmaste fyra åren kommer att bli bland de mest traumatiska i USA:s historia. En brutal, odemokratisk, illegitim och skrämmande regim som från första dagen uppträder som en tjur i en porslinsfabrik förföljer miljoner utsatta och sårbara amerikaner.

Det demokratiska partiet ligger i spillror, men en organisation går i bräschen för de mönskliga rättigheterna och det är American Civil Liberties Union, med en miljon medlemmar och 200 anställda advokater och ytterligare 2000 advokater som ställer upp på en frivillig basis.

ACLU startades redan 1920 och har spelat en viktig roll bl.a. under McCarthy-perioden.

Det kommer att bli ACLU mot Trump-regimen under de närmaste fyra och kanske också åtta åren, eller ännu längre.

En bra grupp att stödja och lära känna.