Politik

Daily Archives: February 14, 2017

Vattenföroreningarna i världshaven betydligt värre än väntat

Published by:

Att världshaven är betydligt mer förorenade än hittills trott visar, tillsammans med den globala uppvärmningen, hyr oerhört prekärt läget nu håller på att bli för mänskligheten.

Economist skriver i veckans nummer: The world’s deepest ocean trenches are packed with pollution
Läs fortsättningen här