Politik

Donald Trumps USA, fritt fram för psykiskt sjuka att köpa automatkarbiner

Varför inte, vapenvåldet ju det som utgör det amerikanska samhällets grundbult. Att alla i USA ska kunna köpa en hel arsenal med vapen för att se gå ut på allmän plats och skjuta ihjäl skolbarn, biobesökare, söndagsvandrare och vem som helst.

Den amerikanska drömmen måste bejakas. Och speciellt för de som brottas med psykiska sjukdomar och hör röster som säger att dom ska skjuta ihjäl sina släktingar, sina barn och folk på gatan.