Politik

Är robotarna våra vänner eller fiender? Hur ska vi hantera dom?

Det finns två läger i robotdebatten. Det ena ser robotarna som ett direkt hot mot det västerländska samhällets förmåga att skaffa meningsfullt och välbetalt arbete åt alla medborgare. M.a.o. som något helt nytt i mänsklighetens historia.

Det andra lägret skakar på axlarna och säger att robotarna är ju inte alls något nytt. Har vi inte haft ständigt nya maskiner som har automatiserat det manuella arbetet under hela industrialiseringen, utan att det har skadat samhället eller lett till stora mängder arbetslösa.

Men datavetaren Alan Turings Turingmaskin som ligger till grund för alla dagens datorer, är något helt unikt i världshistorien och har ingenting som helst med en skördetröska eller ett ånglok att göra. De traditionella maskinerna var analoga maskiner medan Alan Turings revolutionära maskin är digital, och därför förmögen att drivas med Artificiell Intelligens.

De två maskintyperna går inte att jämföras.

New York Times skriver på ledarplats: No, Robots Aren’t Killing the American Dream

Blaming robots, though, while not as dangerous as protectionism and xenophobia, is also a distraction from real problems and real solutions.

The rise of modern robots is the latest chapter in a centuries-old story of technology replacing people. Automation is the hero of the story in good times and the villain in bad. Since today’s middle class is in the midst of a prolonged period of wage stagnation, it is especially vulnerable to blame-the-robot rhetoric.

And yet, the data indicate that today’s fear of robots is outpacing the actual advance of robots. If automation were rapidly accelerating, labor productivity and capital investment would also be surging as fewer workers and more technology did the work. But labor productivity and capital investment have actually decelerated in the 2000s.

While breakthroughs could come at any time, the problem with automation isn’t robots; it’s politicians, who have failed for decades to support policies that let workers share the wealth from technology-led growth.

New York Times har rätt i att robotarna ännu inte har ökat produktionen som man hade väntat sig. Men det betyder inte att miljoner jobb redan har försvunnit. När såg du en sekreterare eller resebyråtjänsteman sist?

Så robotarna utför verkligen på sikt ett existentiellt hot för mänskligheten. Det är ingenting vi kan önska bort. Och det enda försvaret verkar vara en garanterad basinkomst för alla medborgare. Något som visserligen har testats men ännu bara i mycket liten skala.