Politik

Donald Trumps USA: den massiva skolintegrationen rivs upp

Donald Trumps revolution syftar till att riva upp alla demokratiska presidenters lagar och initiativ fån sextiotalet och framåt. Kunde han så skulle han återinföra slaveriet, men det kanske skulle bli aningen svårt.

Men Lyndon Johnsons massiva integration ska nu i alla fall rivas upp och skolsegregationen återinföras. De fattiga vita skolbarnen i det vita rostbältet ska inte behöva dela skolbänk med afroamerikanska skolbarn.

Emma Brown skriver i Washington Post:

GOP bill threatens to dismantle one of the nation’s most robust school desegregation efforts

White and black and poor and rich children have long shared schools in Louisville, Ky., with arts- and science-themed programs helping to draw students into different parts of town. Opponents to the push by state Republicans for neighborhood schools fear it would concentrate minority and low-income students apart from their affluent peers

Och det här är bara den allra första lilla början.

2 thoughts on “Donald Trumps USA: den massiva skolintegrationen rivs upp

  1. Kurt

    Det kommer att göras med samma s.k. valfrihetsargument som använts för att skapa segregerade skolor i Sverige

    1. Lennart Post author

      Kurt, precis, och i USA lägger man också till samma argument som man använde under segregationen och apartheidepoken, att det handlar om delstaternas rätt att stifta sina egna lagar.

Comments are closed.